Česká Kanada

Česká Kanada je přírodní park o rozloze 283 km2 ležící jihovýchodně od Jindřichova Hradce v geomorfologickém celku Javořické vrchoviny. Svůj název získala pro přírodní charakter krajiny, rozsáhlé lesní komplexy, početné vodní hladiny a sychravější podnebí. Díky absenci těžšího průmyslu v širokém okolí a také řidšímu osídlení je zdejší krajina jedinečná, čistá a má osobité kouzlo. To si můžete vychutnat pěšky nebo na kole po mnoha značených trasách a naučných stezkách, či z parního vláčku, který jezdí po úzkorozchodné trati mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí. Kromě nenarušené krajiny zde nalezneme historické památky například hrad Landštejn, zaniklou středověkou vesnici Pfaffenschlag, kostel v Kláštěře a další.