Naučná stezka - Poznej kraj pod Javořicí

Výchozí i cílový bod je obec Studená, ale napojit se na ni můžeme na loukách pod Světlou a absolvovat celý asi 12 km dlouhý okruh Javořickou vrchovinou, část trasy patří k území NATURA 2000. Cesta vede kolem rybníku Kameňák, dále přes rašeliniště Rusko, kde se vyskytuje několik chráněných druhů rostlin a živočichů. Projdeme také Národní přírodní rezervací Zhejral a západně od Světlé míjíme rybník Karhov.

V zimě je tento okruh spolu s dalšími tratěmi upravován pro běžkaře.

 

Více o naučné stezce Poznej kraj pod Javořicí