Rybník Zhejral

Rybník s neobvykle čistou vodou, okolo něhož se rozkládá národní přírodní rezervace s výskytem ohrožených druhů rostlin. Leží 2,5 km od Světlé, takže je dostupný pěšky nebo na kole příjemnou lesní cestou.