Studánka Páně

Nachází se asi 500 m pod vrcholem Javořice a v blízkosti hlavního evropského rozvodí Dunaj – Labe. V pověsti se praví, že u této studánky bude vždy zachráněn český lid od nepřátelských vojsk, což se potvrdilo za třicetileté války, kdy se zde skrývali lidé a byli zachráněni. Studánka byla také shromaždištěm Českých bratrů, kteří se zde v době protireformace scházeli k tajným bohoslužbám. Památkou, která tuto dobu připomíná, je kamenný stůl, který stojí u Studánky Páně dodnes. Na tomto jednoduchém oltáři vždy stával vedle Bible kralické i zlatý kalich symbol jejich víry.

Vodě ze Studánky připisují lidé nejen dobré, ale i léčivé vlastnosti, někdy přímo zázračné. Dá-li mládenec napít této vody své dívce, určitě se už nikdy od sebe neodloučí. Zázračná voda také prý zahojí všechny bolesti.

Studánka páně pod Javořicí