Nová Říše

Nová Říše vypadá jako obyčejná obec na Vysočině, přitom je ale rodištěm několika významných osobností a hlavně se zde nachází premonstrátský klášter Panny Marie. Byl založen roku 1211 vojenským velitelem Markvardem z Hrádku a jeho ženou Vojslavou. Ke klášteru patří barokní kostel sv. Petra a Pavla i významná knihovna vyzdobená freskami, která obsahuje přes 20 000 zkatalogizovaných svazků, z toho 88 rukopisů a 55 prvotisků. Kostel skrývá vzácné chórové lavice, nádhernou kazatelnu nebo obraz svatých Petra a Pavla od benátského malíře Adama Enze. Návštěvníci kláštera si mohou vybrat ze tří prohlídkových okruhů.

 

více informací naleznete zde